poniedziałek, 3 listopada 2008

Co to jest glina ceramiczna ?
Zasadniczo rzecz biorąc, gliny są formą sproszkowanej skały i są klasyfikowane w dwóch kategoriach zgodnie z ich geologicznym pochodzeniem.
Gliny pierwotne (spągowe) – pozostały w miejscu swojego powstania w stanie nienaruszonym przez siły natury, stąd też są najczystsze i najbliższe chemicznej formule związku. Cała grupa praktycznie obraca się wokół pierwotnego rodzaju gliny, kaolinu, który jest podstawą i zasadniczym komponentem naszych białych wyrobów ceramicznych.
Gliny wtórne (osadowe) – to te, które uległy erozji i wskutek ruchów sił natury zostały przeniesione i znalazły się w warstwach osadowych. Z tego względu zawierają pewne zanieczyszczenia. Taki właśnie jest kwarc, mika, ziemie alkaliczne, materie węglowe, a przede wszystkim tlenki żelaza, z obecnością których wiąże się typowy czerwony kolor naszych glin.
Pod względem chemicznym gliny składają się zasadniczo z hydratyzowanych krzemianów glinowych, innymi słowy jest to krzemian glinowy poddany reakcji chemicznej z wodą. Związek ten zawiera wiele zanieczyszczeń, które w znacznym stopniu mogą zmieniać właściwości gliny (jej kolor lub temperaturę wypalania).
Gliny niskotopliwe: pozostają porowate przy wypalaniu do pewnej określonej temperatury (do 980°C dla glin czerwonych, 1040°C dla glin białych); przekraczając granicę tych temperatur, tracą swoja porowatość ponieważ zaczynają się topić, czy też raczej, nie przyjmują już żadnego szkliwa, które zostało na nie naniesione i wykazują tendencję do deformacji. Są dość plastyczne i zawierają stosunkowo wysoki procent materii wapiennej i węglanu wapniowego. W przypadku glin czerwonych, dość wysoka jest obecność tlenków żelaza – ich udział procentowy może sięgać nawet 8%. W glinach tych można odnaleźć substancje organiczne oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak kreda, pozostałości skamielin i inne.

Jakie są główne metody pracy z gliną?

METODY NADAWANIA KSZTAŁTU :
KOŁO
FORMA
CERAMIKA Z PŁATÓW GLINY
MODELOWANIE
BUDOWANIE Z WAŁKÓW
WYKAŃCZANIE
PIERWSZE WYPALANIE LUB WYPALANIE NA BISKWIT (WYPALANIE BEZ SZKLIWA)